สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย


ค้นหามหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอน คณะจิตวิทยา

กระดานข่าว


 

EDUCA 2017 : งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10
16 - 18 ตุลาคม 2560 - อิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี 

 

-ร่วมจัดบูธในงานประชุมวิชาการเรื่อง "ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ" โรงแรมบางกอกชฎา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 New

- เจ้าภาพร่วมในการจัดงาน (Co-Host) EDUCA 2017: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี New

- งานประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 Up coming!!

 

 

   
©สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย