สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย


ค้นหามหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอน คณะจิตวิทยา

กระดานข่าว


-ร่วมจัดบูธในงานประชุมวิชาการเรื่อง "ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ" โรงแรมบางกอกชฎา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 New

- เจ้าภาพร่วมในการจัดงาน (Co-Host) EDUCA 2017: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี New

- งานประชุมใหญ่สามัญ และการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 Up coming!!

 

สารจากนายก

รศ. ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

 

ประกาศสมาคม ฯ

ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสมาคม

ประกาศเปลี่ยนแปลงที่อยู่สมาคม ฯ

ประกาศสำหรับต่ออายุ สมาชิกสมาคม ฯ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ร่วมจัดบูธในงานประชุมวิชาการเรื่อง "ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ" โรงแรมบางกอกชฎา วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

 

เจ้าภาพร่วมในการจัดงาน (Co-Host) EDUCA 2017: งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อศึกษาพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10 ในวันที่ 16-18 ตุลาคม 2560 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม..

©สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย